........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 
 
Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1903391

Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1903391

Giá bán: 1.655.000 VND
10%:
1.489.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1903390

Vòng Đá Thạch Anh Dâu Tây Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1903390

Giá bán: 1.845.000 VND
10%:
1.660.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903406

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903406

Giá bán: 2.080.000 VND
10%:
1.872.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - Vip8

Vòng Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - Vip8

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - Vip6

Vòng Đá Thạch Anh Trắng Tự Nhiên Cao Cấp - Vip6

Giá bán: 400.000 VND
10%:
360.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đen Tự Nhiên Cao Cấp - 1903442

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đen Tự Nhiên Cao Cấp - 1903442

Giá bán: 1.840.000 VND
10%:
1.656.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903425

Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903425

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Nâu Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903175

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Nâu Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903175

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Nâu Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903377

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Nâu Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903377

Giá bán: 1.820.000 VND
10%:
1.638.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Mặt Trăng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903185

Vòng Tay Đá Mặt Trăng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903185

Giá bán: 2.030.000 VND
10%:
1.827.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Mặt Trăng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903182

Vòng Tay Đá Mặt Trăng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903182

Giá bán: 2.170.000 VND
10%:
1.953.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Aquamarine Tự Nhiên Cao Cấp - 1903372

Vòng Tay Đá Aquamarine Tự Nhiên Cao Cấp - 1903372

Giá bán: 2.375.000 VND
10%:
2.137.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Aquamarine Tự Nhiên Cao Cấp- 1903368

Vòng Tay Đá Aquamarine Tự Nhiên Cao Cấp- 1903368

Giá bán: 2.515.000 VND
10%:
2.263.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1903360

Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1903360

Giá bán: 2.455.000 VND
10%:
2.209.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1903353

Vòng Đá Thạch Anh Ưu Linh Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1903353

Giá bán: 2.970.000 VND
10%:
2.673.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800744

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800744

Giá bán: 565.000 VND
10%:
508.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 151325

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 151325

Giá bán: 2.825.000 VND
10%:
2.542.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - H14824

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - H14824

Giá bán: 1.365.000 VND
10%:
1.228.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901507

Vòng Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901507

Giá bán: 12.890.000 VND
10%:
11.601.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1802744

Vòng Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1802744

Giá bán: 6.525.000 VND
10%:
5.872.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP800

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP800

Giá bán: 800.000 VND
10%:
720.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1100

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1100

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1300

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1300

Giá bán: 1.300.000 VND
10%:
1.170.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1500

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1500

Giá bán: 1.500.000 VND
10%:
1.350.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1800

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - TVIP1800

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VTT10

Vòng Tay Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VTT10

Giá bán: 800.000 VND
10%:
720.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802261

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802261

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ - 13109

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ - 13109

Giá bán: 3.280.000 VND
10%:
2.952.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 160287

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 160287

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145836

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145836

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím - MDT480

Mặt Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím - MDT480

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 160879

Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 160879

Giá bán: 46.575.000 VND
10%:
41.917.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901926

Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901926

Giá bán: 7.840.000 VND
10%:
7.056.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1902334

Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1902334

Giá bán: 17.850.000 VND
10%:
16.065.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1902338

Bông Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1902338

Giá bán: 14.700.000 VND
10%:
13.230.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157576

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157576

Giá bán: 7.800.000 VND
10%:
7.020.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157577

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157577

Giá bán: 7.500.000 VND
10%:
6.750.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901912

Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901912

Giá bán: 2.320.000 VND
10%:
2.088.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901916

Trụ Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901916

Giá bán: 3.945.000 VND
10%:
3.550.500 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 130962

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 130962

Giá bán: 8.280.000 VND
10%:
7.452.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16401

Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16401

Giá bán: 8.600.000 VND
10%:
7.740.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703575

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703575

Giá bán: 6.200.000 VND
10%:
5.580.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703573

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703573

Giá bán: 6.200.000 VND
10%:
5.580.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703574

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703574

Giá bán: 6.200.000 VND
10%:
5.580.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703577

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1703577

Giá bán: 6.200.000 VND
10%:
5.580.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV18800

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV18800

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng (Thác Nước Phong Thủy Luân) - PTLV198

Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng (Thác Nước Phong Thủy Luân) - PTLV198

Giá bán: 19.800.000 VND
10%:
17.820.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Thạch Anh Vàng Phong Thủy Luân Tự Nhiên - PTLV128

Cây Thạch Anh Vàng Phong Thủy Luân Tự Nhiên - PTLV128

Giá bán: 12.800.000 VND
10%:
11.520.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng (Thác Nước Phong Thủy Luân) - PTLV68

Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng (Thác Nước Phong Thủy Luân) - PTLV68

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Thạch Anh Vàng Phong Thủy Luân - PTLV58

Cây Thạch Anh Vàng Phong Thủy Luân - PTLV58

Giá bán: 5.800.000 VND
10%:
5.220.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CTLV8800

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CTLV8800

Giá bán: 8.800.000 VND
10%:
7.920.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CVD420

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CVD420

Giá bán: 4.200.000 VND
10%:
3.780.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV360

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV360

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CVN420

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CVN420

Giá bán: 4.200.000 VND
10%:
3.780.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV380

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV380

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV2600

Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV2600

Giá bán: 2.600.000 VND
10%:
2.340.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV9800

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV9800

Giá bán: 9.800.000 VND
10%:
8.820.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV200

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV200

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV68

Cây Tài Lộc Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV68

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV880

Cây Tài Lộc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - CLV880

Giá bán: 8.800.000 VND
10%:
7.920.000 VND VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile