---------------- ----------------------

Thông báo: Sản phẩm tại showroom 156 Đường 3/2 - P12 - Quận 10 - HCM đang được admin update lên web!Phong Thủy

 
 

Danh mục sản phẩm

 
  • Nv
  • Tết 2016
 
Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161825

Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161825

Giá bán: 1.505.000 VND
15%:
1.279.250 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Cho Bé - 161827 - Tự Nhiên

Vòng Hổ Phách Cho Bé - 161827 - Tự Nhiên

Giá bán: 1.530.000 VND
15%:
1.300.500 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161821

Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161821

Giá bán: 1.445.000 VND
15%:
1.228.250 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161833

Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161833

Giá bán: 1.480.000 VND
15%:
1.258.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161832

Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161832

Giá bán: 1.475.000 VND
15%:
1.253.750 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161823

Vòng Hổ Phách Tự Nhiên - 161823

Giá bán: 1.450.000 VND
15%:
1.232.500 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Cổ Hổ Phách Tự Nhiên - 161838

Vòng Cổ Hổ Phách Tự Nhiên - 161838

Giá bán: 1.300.000 VND
15%:
1.105.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169110

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169110

Giá bán: 1.965.000 VND
15%:
1.670.250 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp - 16119

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng Cao Cấp - 16119

Giá bán: 2.208.000 VND
15%:
1.876.800 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169121

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169121

Giá bán: 1.732.000 VND
15%:
1.472.200 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169102

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169102

Giá bán: 3.602.000 VND
15%:
3.061.700 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169126

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169126

Giá bán: 1.674.000 VND
15%:
1.422.900 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169098

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169098

Giá bán: 2.823.000 VND
15%:
2.399.550 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169095

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169095

Giá bán: 3.262.000 VND
15%:
2.772.700 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169090

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169090

Giá bán: 3.500.000 VND
15%:
2.975.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169117

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Vàng - 169117

Giá bán: 2.946.000 VND
15%:
2.504.100 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
 
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168507

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168507

Giá bán: 1.222.000 VND
15%:
1.038.700 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168502

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168502

Giá bán: 1.339.000 VND
15%:
1.138.150 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168501

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168501

Giá bán: 1.542.000 VND
15%:
1.310.700 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168500

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168500

Giá bán: 1.745.000 VND
15%:
1.483.250 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16916

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16916

Giá bán: 4.408.000 VND
15%:
3.746.800 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16920

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16920

Giá bán: 5.626.000 VND
15%:
4.782.100 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16919

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16919

Giá bán: 8.000.000 VND
15%:
6.800.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16917

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16917

Giá bán: 4.756.000 VND
15%:
4.042.600 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16918

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16918

Giá bán: 5.220.000 VND
15%:
4.437.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên - 16881

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên - 16881

Giá bán: 6.200.000 VND
15%:
5.270.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16803

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16803

Giá bán: 2.200.000 VND
15%:
1.870.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16804

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16804

Giá bán: 1.600.000 VND
15%:
1.360.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145839

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145839

Giá bán: 2.000.000 VND
15%:
1.700.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16806

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 16806

Giá bán: 2.600.000 VND
15%:
2.210.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Thất Tinh Trận Đồ Đá Thạch Anh Tím - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DTT880

Thất Tinh Trận Đồ Đá Thạch Anh Tím - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DTT880

Giá bán: 880.000 VND
15%:
748.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16331

Quả Cầu Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16331

Giá bán: 3.770.000 VND
15%:
3.204.500 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
 
Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16402

Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16402

Giá bán: 9.600.000 VND
15%:
8.160.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16401

Cây Nho Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16401

Giá bán: 8.600.000 VND
15%:
7.310.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ - 16403

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ - 16403

Giá bán: 9.600.000 VND
15%:
8.160.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Ngọc Bích Đỏ - CNBD2400

Cây Tài Lộc Ngọc Bích Đỏ - CNBD2400

Giá bán: 2.400.000 VND
15%:
2.040.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Ngọc Bích Đỏ - CNBD1880

Cây Tài Lộc Ngọc Bích Đỏ - CNBD1880

Giá bán: 1.880.000 VND
15%:
1.598.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Xanh (Ngọc Đông Linh) Tự Nhiên - CTLDL4200

Cây Tài Lộc Thạch Anh Xanh (Ngọc Đông Linh) Tự Nhiên - CTLDL4200

Giá bán: 4.200.000 VND
15%:
3.570.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CLS880

Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CLS880

Giá bán: 8.800.000 VND
15%:
7.480.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CTV420

Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CTV420

Giá bán: 4.200.000 VND
15%:
3.570.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CTV260

Cây Tài Lộc Nhị Sắc Thạch Anh Tím Vàng - CTV260

Giá bán: 2.600.000 VND
15%:
2.210.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS420

Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS420

Giá bán: 4.200.000 VND
15%:
3.570.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS168

Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS168

Giá bán: 1.680.000 VND
15%:
1.428.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS210

Cây Tài Lộc Thạch Anh Ngũ Sắc Tự Nhiên - CLS210

Giá bán: 2.100.000 VND
15%:
1.785.000 VND
Còn:
6/5/2016 10:00:00 PM
Mua ngay
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0969.235.777 - 04.66.877.888
DMCA.com
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​