........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Quà Tặng Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Quà Tặng Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805231

Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805231

Giá bán: 36.000.000 VND
10%:
32.400.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705252

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705252

Giá bán: 3.465.000 VND
10%:
3.118.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705253

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705253

Giá bán: 3.465.000 VND
10%:
3.118.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705250

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705250

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705249

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705249

Giá bán: 1.765.000 VND
10%:
1.588.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1803198

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1803198

Giá bán: 2.070.000 VND
10%:
1.863.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1803199

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1803199

Giá bán: 3.015.000 VND
10%:
2.713.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH1580

Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH1580

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH1380

Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH1380

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH680

Đôi Hạc Uyên Ương Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HH680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Giỏ Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy - 10124

Giỏ Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy - 10124

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Giỏ Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy - MĐ1300

Giỏ Hoa Mẫu Đơn Phong Thủy - MĐ1300

Giá bán: 1.300.000 VND
10%:
1.170.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05168

Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05168

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05117

Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05117

Giá bán: 2.580.000 VND
10%:
2.322.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05132

Hạc Uyên Ương Phong Thủy - 05132

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Uyên Ương Phong Thủy - 3901

Uyên Ương Phong Thủy - 3901

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Uyên Ương Phong Thủy - 3903

Uyên Ương Phong Thủy - 3903

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1705547

Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1705547

Giá bán: 28.000.000 VND
10%:
25.200.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805065

Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805065

Giá bán: 28.000.000 VND
10%:
25.200.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805232

Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805232

Giá bán: 33.000.000 VND
10%:
29.700.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa Vàng - 0125V

Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa Vàng - 0125V

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Tam Đa Phong Thủy - Tam Tinh Tụ Tài - TĐ1000

Bộ Tam Đa Phong Thủy - Tam Tinh Tụ Tài - TĐ1000

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa Xanh - 0125X

Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa Xanh - 0125X

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa - 0187

Bộ Phúc lộc Thọ Tam Đa - 0187

Giá bán: 4.500.000 VND
10%:
4.050.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Phong Thủy - 2810

Hồ Lô Phong Thủy - 2810

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Phong Thủy - 18104

Hồ Lô Phong Thủy - 18104

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Phật Bà Phong Thủy - 18130

Hồ Lô Phật Bà Phong Thủy - 18130

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1906190

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1906190

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901887

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901887

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901886

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901886

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901885

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901885

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Bình Đĩa Tài Lộc Cao Cấp - 93114

Bộ Bình Đĩa Tài Lộc Cao Cấp - 93114

Giá bán: 1.500.000 VND
10%:
1.350.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gậy Như Ý Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903065

Gậy Như Ý Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903065

Giá bán: 4.200.000 VND
10%:
3.780.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903060

Ấn Rồng Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903060

Giá bán: 5.800.000 VND
10%:
5.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903057

Ấn Rồng Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1903057

Giá bán: 5.800.000 VND
10%:
5.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01304

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01304

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy  - 01379

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01379

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40173

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40173

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3031X

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3031X

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Vàng - 3031V

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Vàng - 3031V

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0135

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0135

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile