........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 
 
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Giá bán: 30.900.000 VND
10%:
27.810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Giá bán: 29.900.000 VND
10%:
26.910.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT4280

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Bộ Bàn Trà Đạo Cao Cấp Đài Loan - BT5000

Bộ Bàn Trà Đạo Cao Cấp Đài Loan - BT5000

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thác Nước Thác Trầm Phong Thủy - TT4B

Thác Nước Thác Trầm Phong Thủy - TT4B

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhang Nụ Đàn Hương Tự Nhiên - ĐH150

Nhang Nụ Đàn Hương Tự Nhiên - ĐH150

Giá bán: 150.000 VND
10%:
135.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhang Nụ Trầm Hương Tự Nhiên - NT150

Nhang Nụ Trầm Hương Tự Nhiên - NT150

Giá bán: 150.000 VND
10%:
135.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST16 - 26660

Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST16 - 26660

Giá bán: 26.660.000 VND
10%:
23.994.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST16 - 25740

Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST16 - 25740

Giá bán: 25.740.000 VND
10%:
23.166.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST14 - 21180

Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST14 - 21180

Giá bán: 21.180.000 VND
10%:
19.062.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST14 - 19240

Vòng Trầm Hương Khánh Hòa Tự Nhiên - TST14 - 19240

Giá bán: 19.240.000 VND
10%:
17.316.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CBT2000

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CBT2000

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T2380

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T2380

Giá bán: 2.380.000 VND
10%:
2.142.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT1930-10

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT1930-10

Giá bán: 1.930.000 VND
10%:
1.737.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Lợn Phong Thủy - 5725

Lợn Phong Thủy - 5725

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Lợn Phong Thủy - 5724

Lợn Phong Thủy - 5724

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Lợn Phong Thủy - 2433

Lợn Phong Thủy - 2433

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Vòng Tay Gỗ Ngọc Am Tự Nhiên - NA15

Vòng Tay Gỗ Ngọc Am Tự Nhiên - NA15

Giá bán: 390.000 VND
10%:
351.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Gỗ Trắc Tự Nhiên - GT15

Vòng Tay Gỗ Trắc Tự Nhiên - GT15

Giá bán: 490.000 VND
10%:
441.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Gỗ Hương Đỏ Tự Nhiên - HĐ18

Vòng Tay Gỗ Hương Đỏ Tự Nhiên - HĐ18

Giá bán: 590.000 VND
10%:
531.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Đàn Hương Tự Nhiên - ĐH18

Vòng Tay Đàn Hương Tự Nhiên - ĐH18

Giá bán: 690.000 VND
10%:
621.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Chuột Phong Thủy - 01146

Chuột Phong Thủy - 01146

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Hồ Lô Ông Thọ Phong Thủy - 13120

Hồ Lô Ông Thọ Phong Thủy - 13120

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cá Chép Phong Thủy - Đồng Tử Cưỡi Cá - 016144

Cá Chép Phong Thủy - Đồng Tử Cưỡi Cá - 016144

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
CÁ KIM LONG - HỒNG VẬN KIM LONG - 17136

CÁ KIM LONG - HỒNG VẬN KIM LONG - 17136

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
CÁ KIM LONG - HỒNG VẬN KIM LONG - 3386

CÁ KIM LONG - HỒNG VẬN KIM LONG - 3386

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Chuột Phong Thủy - 01146

Chuột Phong Thủy - 01146

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giá bán: 38.800.000 VND
10%:
34.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Giá bán: 88.800.000 VND
10%:
79.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
1000 Món Quà Tết 2020 Cao Cấp - Độc Đáo - Ý Nghĩa - MUA NGAY

1000 Món Quà Tết 2020 Cao Cấp - Độc Đáo - Ý Nghĩa - MUA NGAY

Giá bán: Liên hệ
10%:
Liên hệ
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Giá bán: 55.800.000 VND
10%:
50.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH10

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH10

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805231

Bình Hoa Mẫu Đơn Thanh Ngọc Tự Nhiên Cao Cấp - 1805231

Giá bán: 36.000.000 VND
10%:
32.400.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705252

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705252

Giá bán: 3.465.000 VND
10%:
3.118.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705253

Trái Tim Thạch Anh Hồng Tự Nhiên Cao Cấp - 1705253

Giá bán: 3.465.000 VND
10%:
3.118.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Ruby Sao Lục Yên Tự Nhiên - 1702420

Đá Ruby Sao Lục Yên Tự Nhiên - 1702420

Giá bán: 8.680.000 VND
10%:
7.812.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901355

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1901355

Giá bán: 2.605.000 VND
10%:
2.344.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
 
Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167099

Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167099

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167106

Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167106

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167107

Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167107

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167108

Mặt Bông Tai Thạch Anh Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 167108

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile