RSS của Phong thủy và đời sống

RSS (viết tắt từ Really Simple Syndication) là một tiêu chuẩn định dạng tài liệu dựa trên XML nhằm giúp người sử dụng dễ dàng cập nhật và tra cứu thông tin một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất bằng cách tóm lược thông tin vào trong một đoạn dữ liệu ngắn gọn, hợp chuẩn. Dữ liệu này được các chương trình đọc tin chuyên biệt (gọi là News reader) phân tích và hiển thị trên máy tính của người sử dụng. Trên trình đọc tin này, người sử dụng có thể thấy những tin chính mới nhất, tiêu đề, tóm tắt và cả đường link để xem tòan bộ tin.

Các kênh RSS do Phongthuyvadoisong.com cung cấp

 
Trang chủ
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/trang-chu.rss
 
Vòng Trầm Hương
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17833/Vong-Tram-Huong.rss
 
Thạch Anh Tóc (Rutin Quartz)
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/439/Thach-Anh-Toc-Rutin-Quartz.rss
 
Dụng Cụ Trà Đạo
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17865/Dung-Cu-Tra-Dao.rss
 
Mặt Dây Chuyền Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17615/Mat-Day-Chuyen-Phong-Thuy.rss
 
Vòng Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17611/Vong-Phong-Thuy.rss
 
Charm 3D
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17835/Charm-3D.rss
 
Quà Tặng Tết 2023
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/10308/Qua-Tang-Tet-2023.rss
 
Vòng Ngọc Trai
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17901/Vong-Ngoc-Trai.rss
 
Vòng Gỗ Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17877/Vong-Go-Phong-Thuy.rss
 
Đang Khuyến Mãi
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17612/Dang-Khuyen-Mai.rss
 
Phật Ông, Phật Bà, Phật Bản Mệnh
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17618/Phat-Ong-Phat-Ba-Phat-Ban-Menh.rss
 
Tỳ Hưu Bắc Kinh Chính Hiệu
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/458/Ty-Huu-Bac-Kinh-Chinh-Hieu.rss
 
Đồ Đồng Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17845/Do-Dong-Phong-Thuy.rss
 
Vật Phẩm Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/266/Vat-Pham-Phong-Thuy.rss
 
Đá Quý - Đá Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/268/Da-Quy-Da-Phong-Thuy.rss
 
Quà Tặng Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/267/Qua-Tang-Phong-Thuy.rss
 
Nhẫn Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17621/Nhan-Phong-Thuy.rss
 
Mặt Hoa Tai Phong Thủy
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/17825/Mat-Hoa-Tai-Phong-Thuy.rss
 
Tử Vi
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17599/Tu-Vi.rss
 
Kiến Thức
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/388/Kien-Thuc.rss
 
Vật Phẩm
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/375/Vat-Pham.rss
 
Trang Sức
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/365/Trang-Suc.rss
 
Âm Dương
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17559/Am-Duong.rss
 
Vận Mệnh
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17561/Van-Menh.rss
 
Luận Bàn
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17562/Luan-Ban.rss
 
Phong Thủy & Suy Tư
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17563/Phong-Thuy-Suy-Tu.rss
 
Tin tức khác
http://phongthuyvadoisong.com/Rss/new/17683/Tin-tuc-khac.rss

Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ VnExpress. Phongthuyvadoisong.com có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.