........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Mặt Phật Bà Quan Âm Đeo Cổ

Bạn đang xem sản phẩm: Mặt Phật Bà Quan Âm Đeo Cổ trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - VIP - 1802351

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - VIP - 1802351

Giá bán: 22.800.000 VND
10%:
20.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802313

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802313

Giá bán: 15.725.000 VND
10%:
14.152.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802312

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802312

Giá bán: 5.816.000 VND
10%:
5.234.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802314

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802314

Giá bán: 8.850.000 VND
10%:
7.965.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802315

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802315

Giá bán: 4.070.000 VND
10%:
3.663.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802311

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802311

Giá bán: 11.730.000 VND
10%:
10.557.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên - 16879

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên - 16879

Giá bán: 3.500.000 VND
10%:
3.150.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên 140448

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên 140448

Giá bán: 6.060.000 VND
10%:
5.454.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 2006039

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 2006039

Giá bán: 7.668.000 VND
10%:
6.901.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 2006040

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Ruby Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp - 2006040

Giá bán: 13.864.000 VND
10%:
12.477.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006011

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006011

Giá bán: 2.285.000 VND
10%:
2.056.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006010

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006010

Giá bán: 1.945.000 VND
10%:
1.750.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006009

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006009

Giá bán: 2.655.000 VND
10%:
2.389.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006007

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006007

Giá bán: 2.495.000 VND
10%:
2.245.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006001

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006001

Giá bán: 1.895.000 VND
10%:
1.705.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006000

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006000

Giá bán: 1.560.000 VND
10%:
1.404.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PBX500

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PBX500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006002

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006002

Giá bán: 2.560.000 VND
10%:
2.304.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006004

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006004

Giá bán: 3.180.000 VND
10%:
2.862.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006012

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006012

Giá bán: 2.580.000 VND
10%:
2.322.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006003

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006003

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006006

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006006

Giá bán: 2.760.000 VND
10%:
2.484.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006005

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006005

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903508

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903508

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903512

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903512

Giá bán: 1.235.000 VND
10%:
1.111.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - PBH1200

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - PBH1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600153

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600153

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600154

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600154

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600155

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600155

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600159

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1600159

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903511

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903511

Giá bán: 1.135.000 VND
10%:
1.021.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903507

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 1903507

Giá bán: 1.845.000 VND
10%:
1.660.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 160287

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 160287

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145836

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Tím - 145836

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói Tự Nhiên - pbk900

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói Tự Nhiên - pbk900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Đen Tự Nhiên - pbđ900

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Đen Tự Nhiên - pbđ900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đầu Phật Bà Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng - DPB980

Đầu Phật Bà Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng - DPB980

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - PBOD700

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - PBOD700

Giá bán: 700.000 VND
10%:
630.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói Tự Nhiên - 1600170

Mặt Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Khói Tự Nhiên - 1600170

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PBPT1280

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PBPT1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PPT1280

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PPT1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PPT580

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - PPT580

Giá bán: 580.000 VND
10%:
522.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902593

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902593

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902594

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902594

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902591

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902591

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902592

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902592

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902595

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902595

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902597

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902597

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902598

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902598

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902599

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902599

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902600

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902600

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile