........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Vật Phẩm Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Vật Phẩm Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Hậu Thiên Cao Cấp - LHT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Gương Bát Quái Lồi Đồng Tiên Thiên Cao Cấp - LTT760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Kỳ Lân Đồng Phong Thủy - KLĐ880

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Kỳ Lân Tống Tử Phong Thủy Bằng Đồng - KLTT1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giá bán: 38.800.000 VND
10%:
34.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím Tự Nhiên

Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Tím Tự Nhiên

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VHT1650

Vòng Tay Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VHT1650

Giá bán: 1.650.000 VND
10%:
1.485.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 38145

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 38145

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 51X

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 51X

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0346V

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0346V

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789X

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789X

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789V

Thiềm Thừ Bột Đá Loại 1 - 0789V

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bắp Cải Thiềm Thừ - 03193

Bắp Cải Thiềm Thừ - 03193

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Chu Sa

Ngọc Bội Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Chu Sa

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Chu Sa

Ngọc Bội Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Chu Sa

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1901089

Ngựa Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1901089

Giá bán: 58.800.000 VND
10%:
52.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hoa Cúc Ngọc Phỉ Thúy - VHCX120

Vòng Tay Hoa Cúc Ngọc Phỉ Thúy - VHCX120

Giá bán: 120.000 VND
10%:
108.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hoa Cúc Ngọc Phỉ Thúy - VHCT120

Vòng Tay Hoa Cúc Ngọc Phỉ Thúy - VHCT120

Giá bán: 120.000 VND
10%:
108.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Ngọc - VMD120

Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Ngọc - VMD120

Giá bán: 120.000 VND
10%:
108.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy VMD - 120

Vòng Tay Hoa Mẫu Đơn Ngọc Phỉ Thúy VMD - 120

Giá bán: 120.000 VND
10%:
108.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702935

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702935

Giá bán: 2.010.000 VND
10%:
1.809.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701028

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701028

Giá bán: 2.030.000 VND
10%:
1.827.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702932

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702932

Giá bán: 1.940.000 VND
10%:
1.746.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702940

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702940

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702941

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702941

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702943

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702943

Giá bán: 2.470.000 VND
10%:
2.223.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702933

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702933

Giá bán: 1.885.000 VND
10%:
1.696.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701030

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701030

Giá bán: 1.400.000 VND
10%:
1.260.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702938

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702938

Giá bán: 1.365.000 VND
10%:
1.228.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702939

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702939

Giá bán: 1.915.000 VND
10%:
1.723.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702936

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1702936

Giá bán: 1.115.000 VND
10%:
1.003.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801894

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801894

Giá bán: 1.610.000 VND
10%:
1.449.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801897

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801897

Giá bán: 1.388.000 VND
10%:
1.249.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801889

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801889

Giá bán: 1.764.000 VND
10%:
1.587.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801896

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801896

Giá bán: 1.425.000 VND
10%:
1.282.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801892

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801892

Giá bán: 1.540.000 VND
10%:
1.386.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801890

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801890

Giá bán: 1.350.000 VND
10%:
1.215.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702926

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702926

Giá bán: 1.410.000 VND
10%:
1.269.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701334

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701334

Giá bán: 1.550.000 VND
10%:
1.395.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1700623

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1700623

Giá bán: 1.703.000 VND
10%:
1.532.700 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702925

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702925

Giá bán: 1.707.000 VND
10%:
1.536.300 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701333

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701333

Giá bán: 1.838.000 VND
10%:
1.654.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702927

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702927

Giá bán: 1.715.000 VND
10%:
1.543.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 167403

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 167403

Giá bán: 2.175.000 VND
10%:
1.957.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - HLT650

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - HLT650

Giá bán: 650.000 VND
10%:
585.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile