........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Tỳ Hưu Trang Sức

Bạn đang xem sản phẩm: Tỳ Hưu Trang Sức trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH10

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH10

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH12

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - VTTH12

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH12

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH12

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH14

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH14

Giá bán: 950.000 VND
10%:
855.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802264

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802264

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802265

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802265

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802269

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802269

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802275

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802275

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802279

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802279

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802284

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802284

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802285

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802285

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802287

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802287

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802291

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802291

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802294

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802294

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802297

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802297

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802299

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802299

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802300

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802300

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802302

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802302

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802277

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802277

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802282

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802282

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802274

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802274

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802276

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802276

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802280

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802280

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802281

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802281

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802257

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Tự Nhiên Cao Cấp - 1802257

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801918

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801918

Giá bán: 1.145.000 VND
10%:
1.030.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802266

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802266

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802262

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802262

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802263

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802263

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802270

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802270

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802261

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802261

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802267

Tỳ Hưu Thạch Anh Trắng Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1802267

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801910

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801910

Giá bán: 1.275.000 VND
10%:
1.147.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801911

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1801911

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1701343

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1701343

Giá bán: 1.455.000 VND
10%:
1.309.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ - 13109

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ - 13109

Giá bán: 3.280.000 VND
10%:
2.952.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1600849

Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Đeo Cổ Tự Nhiên Cao Cấp - 1600849

Giá bán: 3.898.000 VND
10%:
3.508.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701017

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701017

Giá bán: 2.375.000 VND
10%:
2.137.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701014

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701014

Giá bán: 2.120.000 VND
10%:
1.908.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701009

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701009

Giá bán: 2.360.000 VND
10%:
2.124.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701008

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701008

Giá bán: 2.355.000 VND
10%:
2.119.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701025

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701025

Giá bán: 2.250.000 VND
10%:
2.025.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701006

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701006

Giá bán: 2.975.000 VND
10%:
2.677.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701022

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701022

Giá bán: 2.195.000 VND
10%:
1.975.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701007

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701007

Giá bán: 2.065.000 VND
10%:
1.858.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701023

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1701023

Giá bán: 2.695.000 VND
10%:
2.425.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH1480

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH1480

Giá bán: 1.480.000 VND
10%:
1.332.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH730

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH730

Giá bán: 730.000 VND
10%:
657.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH380

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - THH380

Giá bán: 380.000 VND
10%:
342.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1902103

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1902103

Giá bán: 1.070.000 VND
10%:
963.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile