........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Ngọc Hoàng Long

Bạn đang xem sản phẩm: Ngọc Hoàng Long trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Vòng Tay Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - VHL12

Vòng Tay Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - VHL12

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Giá bán: 6.240.000 VND
10%:
5.616.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL2980

Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL2980

Giá bán: 2.980.000 VND
10%:
2.682.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL990

Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL990

Giá bán: 990.000 VND
10%:
891.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL680

Hồ Lô Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - HLHL680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 169497

Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 169497

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 169496

Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 169496

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - CCHL480

Cá Chép Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - CCHL480

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903044

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903044

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903043

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903043

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903041

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903041

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903039

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903039

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903038

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903038

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903046

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903046

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903045

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1903045

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906148

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906148

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901876

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901876

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1800131

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1800131

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1703579

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1703579

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1703581

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1703581

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906146

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906146

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906144

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906144

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906142

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906142

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906140

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906140

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906138

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906138

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - CHL700

Thiềm Thừ Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - CHL700

Giá bán: 700.000 VND
10%:
630.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906031

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906031

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906030

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1906030

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705883

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705883

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705884

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705884

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705885

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705885

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705886

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1705886

Giá bán: 2.500.000 VND
10%:
2.250.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1700929

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1700929

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901118

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901118

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901119

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1901119

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702067

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702067

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168538

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168538

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1802925

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1802925

Giá bán: 8.100.000 VND
10%:
7.290.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168536

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168536

Giá bán: 8.100.000 VND
10%:
7.290.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805206

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805206

Giá bán: 8.100.000 VND
10%:
7.290.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805061

Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805061

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805060

Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1805060

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1802928

Ngựa Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1802928

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL6800

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL6800

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168535

Ấn Rồng Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 168535

Giá bán: 13.800.000 VND
10%:
12.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL410

Tháp Văn Xương Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL410

Giá bán: 410.000 VND
10%:
369.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168557

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168557

Giá bán: 7.300.000 VND
10%:
6.570.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168555

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168555

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16379

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16379

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16380

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16380

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile