........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Mẫu Mặt Phật Di Lặc Đeo Cổ

Bạn đang xem sản phẩm: Mẫu Mặt Phật Di Lặc Đeo Cổ trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX990

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX990

Giá bán: 990.000 VND
10%:
891.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX500

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13114

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13114

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13115

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13115

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13118

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13118

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13119

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13119

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13121

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13121

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 145644

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 145644

Giá bán: 650.000 VND
10%:
585.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 145643

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 145643

Giá bán: 650.000 VND
10%:
585.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13124

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13124

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13130

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13130

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13138

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13138

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13140

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 13140

Giá bán: 910.000 VND
10%:
819.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - POH1200

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - POH1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903506

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903506

Giá bán: 2.815.000 VND
10%:
2.533.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903505

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903505

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903510

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903510

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903509

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1903509

Giá bán: 2.010.000 VND
10%:
1.809.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16802

Mặt Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 16802

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - A01315

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - A01315

Giá bán: 3.000.000 VND
10%:
2.700.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đầu phật Tổ Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng - DPTMH760

Đầu phật Tổ Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng - DPTMH760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 1600843

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 1600843

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ500

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ700

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ700

Giá bán: 700.000 VND
10%:
630.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ900

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - DLĐ900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Hiệu Ứng - DLHU900

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Hiệu Ứng - DLHU900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155733

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155733

Giá bán: 1.050.000 VND
10%:
945.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155725

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155725

Giá bán: 1.050.000 VND
10%:
945.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155724

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian - 155724

Giá bán: 1.050.000 VND
10%:
945.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155743

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155743

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155741

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155741

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155740

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155740

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155737

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155737

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155736

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155736

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155735

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - 155735

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - MPD1880

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Đá Núi Lửa Obsidian Đen Cao Cấp - MPD1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 162039

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 162039

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123844

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123844

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16848

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16848

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16852

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16852

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1800385

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1800385

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16846

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16846

Giá bán: 2.200.000 VND
10%:
1.980.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên- 162057

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên- 162057

Giá bán: 2.300.000 VND
10%:
2.070.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123842

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123842

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 13057

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 13057

Giá bán: 1.180.000 VND
10%:
1.062.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 144409

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 144409

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123836

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123836

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123845

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 123845

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16856

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 16856

Giá bán: 3.050.000 VND
10%:
2.745.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Phật Di Lặc Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 160293

Mặt Phật Di Lặc Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 160293

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902584

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902584

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902583

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1902583

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile