........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Đá Mắt Hổ (Tiger Eyes)

Bạn đang xem sản phẩm: Đá Mắt Hổ (Tiger Eyes) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903280

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903280

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903279

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903279

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903278

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903278

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903276

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903276

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903275

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903275

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903273

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903273

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903283

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903283

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903282

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903282

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903281

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903281

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903277

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903277

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903274

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903274

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903272

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903272

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - vip6

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Chim Ưng Tự Nhiên Cao Cấp - vip6

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH8

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH8

Giá bán: 380.000 VND
10%:
342.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH10

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH10

Giá bán: 420.000 VND
10%:
378.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH12

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH12

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH14

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH14

Giá bán: 560.000 VND
10%:
504.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH16

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - VTMH16

Giá bán: 600.000 VND
10%:
540.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV6

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV6

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV8

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV8

Giá bán: 250.000 VND
10%:
225.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV10

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV10

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV12

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV12

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV14

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV14

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV16

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV16

Giá bán: 650.000 VND
10%:
585.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV18

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Tự Nhiên - MHV18

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC6

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC6

Giá bán: 250.000 VND
10%:
225.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC8

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC8

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC12

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Chém Tự Nhiên - MHVC12

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC8

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC8

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC10

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC10

Giá bán: 400.000 VND
10%:
360.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC12

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Chém Tự Nhiên - MHĐC12

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ8

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ8

Giá bán: 250.000 VND
10%:
225.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ10

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ10

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ12

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ12

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ14

Vòng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Đỏ Tự Nhiên - MHĐ14

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile