........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Rồng Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Rồng Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Rồng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên - RMH980

Mặt Rồng Đá Thạch Anh Mắt Hổ Tự Nhiên - RMH980

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đồng Phong Thủy - RONG430

Rồng Đồng Phong Thủy - RONG430

Giá bán: 430.000 VND
10%:
387.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Hồ Lô Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1705198

Rồng Hồ Lô Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1705198

Giá bán: 12.610.000 VND
10%:
11.349.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đồng Phong Thủy - RONG360

Rồng Đồng Phong Thủy - RONG360

Giá bán: 360.000 VND
10%:
324.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đồng Phong Thủy - RONG900

Rồng Đồng Phong Thủy - RONG900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy - 1395

Rồng Phong Thủy - 1395

Giá bán: 2.600.000 VND
10%:
2.340.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117RONG

Rồng Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117RONG

Giá bán: 440.000 VND
10%:
396.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đồng Phong Thủy - RONG600

Rồng Đồng Phong Thủy - RONG600

Giá bán: 600.000 VND
10%:
540.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Rồng Đá Núi Lửa Obsidian Tự Nhiên - 155707

Mặt Rồng Đá Núi Lửa Obsidian Tự Nhiên - 155707

Giá bán: 2.990.000 VND
10%:
2.691.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Rồng Đá Mã Não Vàng - NBR500

Ngọc Bội Rồng Đá Mã Não Vàng - NBR500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705486

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705486

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705474

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705474

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705473

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705473

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV5280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV5280

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV4280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV5280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV5280

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV4280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - RĐ1380

Rồng Phong Thủy Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - RĐ1380

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Đầu Rồng Bạc Cao Cấp - CĐRB200

Charm Đầu Rồng Bạc Cao Cấp - CĐRB200

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - A02436

Mặt Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - A02436

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Rồng Thạch Anh Trắng Tự Nhiên - 1600671

Ấn Rồng Thạch Anh Trắng Tự Nhiên - 1600671

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600606

Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600606

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600605

Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600605

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600601

Nhẫn Rồng Đá Sapphire Tự Nhiên Cao Cấp - 1600601

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600530

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600530

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600522

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600522

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600518

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600518

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600516

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600516

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600508

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600508

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600489

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1600489

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600512

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600512

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600503

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600503

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600495

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600495

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600491

Nhẫn Rồng Ngọc Phỉ Thúy - 1600491

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Vàng Bột Đá Phong Thủy - 33178

Rồng Vàng Bột Đá Phong Thủy - 33178

Giá bán: 3.280.000 VND
10%:
2.952.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - RONGHL980

Rồng Phong Thủy Ngọc Hoàng Long - RONGHL980

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - BNRO1880

Rồng Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - BNRO1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Thạch Anh Tím Tự Nhiên - R1080

Rồng Thạch Anh Tím Tự Nhiên - R1080

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - RHL4800

Rồng Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - RHL4800

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - RX1280

Rồng Phong Thủy Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - RX1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Rồng Đá Mã Não Tự Nhiên Cao Cấp - RMN380

Mặt Rồng Đá Mã Não Tự Nhiên Cao Cấp - RMN380

Giá bán: 380.000 VND
10%:
342.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN56

Rồng Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN56

Giá bán: 560.000 VND
10%:
504.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN156

Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN156

Giá bán: 1.560.000 VND
10%:
1.404.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN196

Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN196

Giá bán: 1.960.000 VND
10%:
1.764.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile