........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Ngọc Bích Đỏ (Jasper)

Bạn đang xem sản phẩm: Ngọc Bích Đỏ (Jasper) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 168480

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 168480

Giá bán: 4.160.000 VND
10%:
3.744.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - D03673

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - D03673

Giá bán: 5.184.000 VND
10%:
4.665.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805041

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805041

Giá bán: 1.170.000 VND
10%:
1.053.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805040

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805040

Giá bán: 1.795.000 VND
10%:
1.615.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805039

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805039

Giá bán: 1.508.000 VND
10%:
1.357.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805037

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805037

Giá bán: 2.340.000 VND
10%:
2.106.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805036

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805036

Giá bán: 2.418.000 VND
10%:
2.176.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805035

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805035

Giá bán: 2.785.000 VND
10%:
2.506.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805034

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805034

Giá bán: 2.496.000 VND
10%:
2.246.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805033

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805033

Giá bán: 2.860.000 VND
10%:
2.574.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805032

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805032

Giá bán: 2.525.000 VND
10%:
2.272.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805031

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1805031

Giá bán: 2.055.000 VND
10%:
1.849.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1702268

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1702268

Giá bán: 1.560.000 VND
10%:
1.404.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705075

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705075

Giá bán: 1.586.000 VND
10%:
1.427.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705072

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705072

Giá bán: 1.612.000 VND
10%:
1.450.800 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802995

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802995

Giá bán: 3.355.000 VND
10%:
3.019.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802991

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802991

Giá bán: 1.510.000 VND
10%:
1.359.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700081

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700081

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700080

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700080

Giá bán: 3.520.000 VND
10%:
3.168.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700079

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700079

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802994

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 1802994

Giá bán: 2.755.000 VND
10%:
2.479.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 16205

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 16205

Giá bán: 11.200.000 VND
10%:
10.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 16206

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 16206

Giá bán: 6.720.000 VND
10%:
6.048.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 168477

Quả Cầu Đá Ngọc Bích Đỏ (JASPER) Tự Nhiên Cao Cấp - 168477

Giá bán: 20.000.000 VND
10%:
18.000.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trụ Đá Unakite Jasper Đeo Cổ Tự Nhiên - TUJ299

Trụ Đá Unakite Jasper Đeo Cổ Tự Nhiên - TUJ299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trái Tim Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - MTTJP299

Mặt Trái Tim Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - MTTJP299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đá Unakite Jasper Tự Nhiên - TTUJ299

Mặt Dây Chuyền Trái Tim Đá Unakite Jasper Tự Nhiên - TTUJ299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Trái Tim Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - TTJP299

Mặt Dây Chuyền Trái Tim Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - TTJP299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Giọt Nước Japer Tự Nhiên - GNJP299

Mặt Dây Chuyền Giọt Nước Japer Tự Nhiên - GNJP299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP10

Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP10

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP14

Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP14

Giá bán: 700.000 VND
10%:
630.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP6

Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP6

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP8

Vòng Ngọc Bích Đỏ Japer Tự Nhiên - VJP8

Giá bán: 400.000 VND
10%:
360.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 1600370

Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 1600370

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 1600369

Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 1600369

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 169514

Thiềm Thừ Đá Ngọc Bích Đỏ Tự Nhiên Cao Cấp (JASPER) - 169514

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thất Tinh Trận Đồ Ngọc Bích Đỏ - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DNBD3500

Thất Tinh Trận Đồ Ngọc Bích Đỏ - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DNBD3500

Giá bán: 3.500.000 VND
10%:
3.150.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thất Tinh Trận Đồ Ngọc Bích Đỏ - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DNBD2380

Thất Tinh Trận Đồ Ngọc Bích Đỏ - Bùa Chú Tài Khí Công Danh - DNBD2380

Giá bán: 2.380.000 VND
10%:
2.142.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile