........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Hồ Ly Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Hồ Ly Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Vòng Tay Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VHT1650

Vòng Tay Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - VHT1650

Giá bán: 1.650.000 VND
10%:
1.485.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801894

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801894

Giá bán: 1.610.000 VND
10%:
1.449.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801897

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801897

Giá bán: 1.388.000 VND
10%:
1.249.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801889

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801889

Giá bán: 1.764.000 VND
10%:
1.587.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801896

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801896

Giá bán: 1.425.000 VND
10%:
1.282.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801892

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801892

Giá bán: 1.540.000 VND
10%:
1.386.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801890

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1801890

Giá bán: 1.350.000 VND
10%:
1.215.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702926

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702926

Giá bán: 1.410.000 VND
10%:
1.269.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701334

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701334

Giá bán: 1.550.000 VND
10%:
1.395.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1700623

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1700623

Giá bán: 1.703.000 VND
10%:
1.532.700 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702925

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702925

Giá bán: 1.707.000 VND
10%:
1.536.300 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701333

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1701333

Giá bán: 1.838.000 VND
10%:
1.654.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702927

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1702927

Giá bán: 1.715.000 VND
10%:
1.543.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 167403

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 167403

Giá bán: 2.175.000 VND
10%:
1.957.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - HLT650

Hồ Ly Thạch Anh Tím Tự Nhiên - HLT650

Giá bán: 650.000 VND
10%:
585.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1803838

Hồ Ly Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1803838

Giá bán: 2.790.000 VND
10%:
2.511.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1803835

Hồ Ly Đá Ruby Tự Nhiên Cao Cấp - 1803835

Giá bán: 2.050.000 VND
10%:
1.845.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Phong Thủy - HLX450

Hồ Ly Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Phong Thủy - HLX450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1802858

Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1802858

Giá bán: 1.760.000 VND
10%:
1.584.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1802857

Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 1802857

Giá bán: 1.970.000 VND
10%:
1.773.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLAH450

Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLAH450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLTAH450

Hồ Ly Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLTAH450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLH1200

Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLH1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLH1800

Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - HLH1800

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 16922

Hồ Ly Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 16922

Giá bán: 3.276.000 VND
10%:
2.948.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Hiệu Ứng Tự Nhiên - HLĐ850

Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Hiệu Ứng Tự Nhiên - HLĐ850

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Phong Thủy Tự Nhiên - HLĐO450

Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Phong Thủy Tự Nhiên - HLĐO450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Phong Thủy Tự Nhiên - HLĐ450

Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Phong Thủy Tự Nhiên - HLĐ450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - VHD750

Vòng Tay Hồ Ly Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - VHD750

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1802875

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1802875

Giá bán: 1.170.000 VND
10%:
1.053.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801904

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801904

Giá bán: 1.085.000 VND
10%:
976.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801900

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801900

Giá bán: 1.130.000 VND
10%:
1.017.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - HLV1200

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - HLV1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Trắng Tự Nhiên - HLT450

Hồ Ly Thạch Anh Trắng Tự Nhiên - HLT450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLHOA550

Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLHOA550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLMHTRON550

Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLMHTRON550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLMH550

Hồ Ly Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Nâu Trang Sức - HLMH550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901679

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901679

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901669

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901669

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901667

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901667

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901697

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901697

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901694

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901694

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901688

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901688

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901677

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901677

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901676

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901676

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901682

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901682

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901680

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901680

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901670

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901670

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901664

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901664

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901675

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901675

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901674

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901674

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901673

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901673

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile