........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Tỳ Hưu Ngọc - Tỳ Hưu Đá Quý

Bạn đang xem sản phẩm: Tỳ Hưu Ngọc - Tỳ Hưu Đá Quý trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Giá bán: 55.800.000 VND
10%:
50.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 130926

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 130926

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 130167

Tỳ Hưu Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 130167

Giá bán: 5.200.000 VND
10%:
4.680.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ấn Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1600669

Ấn Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 1600669

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Giá bán: 6.240.000 VND
10%:
5.616.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX1980

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX1980

Giá bán: 19.800.000 VND
10%:
17.820.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX4800

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX4800

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX220

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX220

Giá bán: 2.200.000 VND
10%:
1.980.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1902689

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1902689

Giá bán: 19.800.000 VND
10%:
17.820.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN5800

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN5800

Giá bán: 5.800.000 VND
10%:
5.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN4800

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN4800

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Tỳ Hưu Đá Mã Não Đen Tự Nhiên - 1200

Ngọc Bội Tỳ Hưu Đá Mã Não Đen Tự Nhiên - 1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1360

Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH500

Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH400

Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH400

Giá bán: 400.000 VND
10%:
360.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH300

Charm Bạc Tỳ Hưu Cao Cấp - CBTH300

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1703632

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1703632

Giá bán: 31.800.000 VND
10%:
28.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - 1360

Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - 1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1360

Ngọc Bội Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1360

Giá bán: 1.360.000 VND
10%:
1.224.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1703329

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1703329

Giá bán: 68.800.000 VND
10%:
61.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL6800

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - THL6800

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Tụ Bảo Tự Nhiên Cao Cấp - TB2930

Tỳ Hưu Tụ Bảo Tự Nhiên Cao Cấp - TB2930

Giá bán: 2.930.000 VND
10%:
2.637.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702021

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702021

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702022

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 1702022

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD22800

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD22800

Giá bán: 22.800.000 VND
10%:
20.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD12800

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD12800

Giá bán: 12.800.000 VND
10%:
11.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD5200

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD5200

Giá bán: 5.200.000 VND
10%:
4.680.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD10800

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD10800

Giá bán: 10.800.000 VND
10%:
9.720.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Fluorite Tự Nhiên - THFL2800

Tỳ Hưu Đá Fluorite Tự Nhiên - THFL2800

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD19800

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD19800

Giá bán: 19.800.000 VND
10%:
17.820.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - THCT3800

Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - THCT3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - THCT1680

Tỳ Hưu Ngọc Cẩm Thạch Tự Nhiên - THCT1680

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Lớn - DN26-2680

Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Lớn - DN26-2680

Giá bán: 26.800.000 VND
10%:
24.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN3800

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN6800

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên - THBN6800

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Nhỏ - DN16-1680

Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Nhỏ - DN16-1680

Giá bán: 16.800.000 VND
10%:
15.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL5600

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL5600

Giá bán: 5.600.000 VND
10%:
5.040.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL3600

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL3600

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD4080

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD4080

Giá bán: 4.080.000 VND
10%:
3.672.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Trung - DN19-1960

Tỳ Hưu Độc Ngọc Hồ Nam Cỡ Trung - DN19-1960

Giá bán: 19.600.000 VND
10%:
17.640.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL1680

Tỳ Hưu Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - THHL1680

Giá bán: 1.680.000 VND
10%:
1.512.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
TỲ HƯU HÀNG KHỦNG

TỲ HƯU HÀNG KHỦNG

Giá bán: 40.000.000 VND
10%:
36.000.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên

Tỳ Hưu Bạch Ngọc Tự Nhiên

Giá bán: 13.800.000 VND
10%:
12.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD158

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD158

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD860

Tỳ Hưu Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - THD860

Giá bán: 8.600.000 VND
10%:
7.740.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile