........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Thạch Anh Xanh (Aventurine)

Bạn đang xem sản phẩm: Thạch Anh Xanh (Aventurine) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Đá Thạch Anh Xanh Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX6

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX6

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX8

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX8

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX12

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX12

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX14

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX14

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX16

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VTX16

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Xanh Bản Dẹt Tự Nhiên - VXBD680

Vòng Đá Thạch Anh Xanh Bản Dẹt Tự Nhiên - VXBD680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH12

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH12

Giá bán: 750.000 VND
10%:
675.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Cổ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VC580

Vòng Cổ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VC580

Giá bán: 580.000 VND
10%:
522.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH14

Vòng Tay Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - VXTH14

Giá bán: 950.000 VND
10%:
855.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Giọt Nước Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - GNX299

Mặt Trang Sức Giọt Nước Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - GNX299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trái Tim Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - MTTX299

Mặt Trái Tim Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - MTTX299

Giá bán: 299.000 VND
10%:
269.100 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Phong Thủy - HLX450

Hồ Ly Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Phong Thủy - HLX450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - MĐX480

Mặt Hoa Mẫu Đơn Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - MĐX480

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trụ Thạch Anh Xanh Đeo Cổ Tự Nhiên - TTAX480

Trụ Thạch Anh Xanh Đeo Cổ Tự Nhiên - TTAX480

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX360

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX360

Giá bán: 360.000 VND
10%:
324.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX460

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX460

Giá bán: 460.000 VND
10%:
414.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX990

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX990

Giá bán: 990.000 VND
10%:
891.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX500

Mặt Dây Chuyền Phật Di Lặc Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PTAX500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PBX500

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Quan Âm Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - PBX500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Thạch Anh Xanh - BDTX350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Thạch Anh Xanh - BDTX350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Thạch Anh Xanh - VTTX350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Thạch Anh Xanh - VTTX350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Thạch Anh Xanh - TTTN350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Thạch Anh Xanh - TTTN350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Lô Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - HTX380

Hồ Lô Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - HTX380

Giá bán: 380.000 VND
10%:
342.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Đá Thạch Anh Xanh Đeo Cổ, Móc Chìa Khóa, Điện Thoại

Tháp Văn Xương Đá Thạch Anh Xanh Đeo Cổ, Móc Chìa Khóa, Điện Thoại

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh Đeo Cổ, Móc Chìa Khóa, Điện Thoại

Tháp Văn Xương Thạch Anh Xanh Đeo Cổ, Móc Chìa Khóa, Điện Thoại

Giá bán: 380.000 VND
10%:
342.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Bộ Ba Tỳ Hưu Công Danh - Tài Lộc - Sức Khỏe - 15 cm - BBTH6240

Giá bán: 6.240.000 VND
10%:
5.616.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Bộ Ba Tỳ Hưu Phong Thủy - Tài Lộc - Công Danh - Sức Khỏe - 10 cm - BBTH2730

Giá bán: 2.730.000 VND
10%:
2.457.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX1980

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX1980

Giá bán: 19.800.000 VND
10%:
17.820.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX4800

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX4800

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX220

Tỳ Hưu Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - THX220

Giá bán: 2.200.000 VND
10%:
1.980.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - LQX1130

Long Quy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - LQX1130

Giá bán: 1.130.000 VND
10%:
1.017.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - LQX760

Long Quy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - LQX760

Giá bán: 760.000 VND
10%:
684.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1705850

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1705850

Giá bán: 10.500.000 VND
10%:
9.450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805047

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805047

Giá bán: 6.500.000 VND
10%:
5.850.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805054

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805054

Giá bán: 2.450.000 VND
10%:
2.205.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1801929

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1801929

Giá bán: 10.150.000 VND
10%:
9.135.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805182

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805182

Giá bán: 4.400.000 VND
10%:
3.960.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805186

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805186

Giá bán: 3.400.000 VND
10%:
3.060.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805187

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1805187

Giá bán: 2.900.000 VND
10%:
2.610.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1901851

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1901851

Giá bán: 4.320.000 VND
10%:
3.888.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906149

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906149

Giá bán: 2.820.000 VND
10%:
2.538.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906154

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906154

Giá bán: 1.950.000 VND
10%:
1.755.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906157

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1906157

Giá bán: 6.750.000 VND
10%:
6.075.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802922

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802922

Giá bán: 6.700.000 VND
10%:
6.030.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802923

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802923

Giá bán: 9.750.000 VND
10%:
8.775.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802920

Thiềm Thừ Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên Cao Cấp - 1802920

Giá bán: 7.250.000 VND
10%:
6.525.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Voi Phong Thủy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1902371

Voi Phong Thủy Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1902371

Giá bán: 950.000 VND
10%:
855.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile