........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Thạch Anh Vàng (Citrine)

Bạn đang xem sản phẩm: Thạch Anh Vàng (Citrine) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903407

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903407

Giá bán: 1.540.000 VND
10%:
1.386.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903405

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903405

Giá bán: 1.445.000 VND
10%:
1.300.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903409

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903409

Giá bán: 1.715.000 VND
10%:
1.543.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903406

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1903406

Giá bán: 2.080.000 VND
10%:
1.872.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800744

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800744

Giá bán: 565.000 VND
10%:
508.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800748

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800748

Giá bán: Liên hệ
10%:
Liên hệ
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800756

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800756

Giá bán: 865.000 VND
10%:
778.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1702586

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1702586

Giá bán: 1.080.000 VND
10%:
972.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 151325

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 151325

Giá bán: 2.825.000 VND
10%:
2.542.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701263

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701263

Giá bán: 3.945.000 VND
10%:
3.550.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701265

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701265

Giá bán: 4.365.000 VND
10%:
3.928.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701266

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1701266

Giá bán: 4.690.000 VND
10%:
4.221.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - H14824

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - H14824

Giá bán: 1.365.000 VND
10%:
1.228.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tím Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 134956

Vòng Đá Thạch Anh Tím Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 134956

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800631

Vòng Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1800631

Giá bán: 1.850.000 VND
10%:
1.665.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1902103

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1902103

Giá bán: 1.070.000 VND
10%:
963.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900309

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900309

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900307

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900307

Giá bán: 670.000 VND
10%:
603.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900303

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1900303

Giá bán: 1.035.000 VND
10%:
931.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - D09374

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - D09374

Giá bán: 1.130.000 VND
10%:
1.017.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - D09372

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - D09372

Giá bán: 1.195.000 VND
10%:
1.075.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 14914

Tỳ Hưu Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 14914

Giá bán: 3.100.000 VND
10%:
2.790.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - THV480

Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - THV480

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - THV680

Tỳ Hưu Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - THV680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902086

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902086

Giá bán: 1.015.000 VND
10%:
913.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902084

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902084

Giá bán: 1.015.000 VND
10%:
913.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902092

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902092

Giá bán: 1.020.000 VND
10%:
918.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902087

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902087

Giá bán: 1.770.000 VND
10%:
1.593.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902088

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902088

Giá bán: 1.115.000 VND
10%:
1.003.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902093

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902093

Giá bán: 1.445.000 VND
10%:
1.300.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902090

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1902090

Giá bán: 1.340.000 VND
10%:
1.206.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702945

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702945

Giá bán: 1.315.000 VND
10%:
1.183.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702944

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702944

Giá bán: 1.690.000 VND
10%:
1.521.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702946

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1702946

Giá bán: 1.385.000 VND
10%:
1.246.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1701366

Mặt Cá Chép Vượt Vũ Môn Thạch Anh Vàng - 1701366

Giá bán: 2.150.000 VND
10%:
1.935.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1802875

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1802875

Giá bán: 1.170.000 VND
10%:
1.053.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801904

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801904

Giá bán: 1.085.000 VND
10%:
976.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801900

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - 1801900

Giá bán: 1.130.000 VND
10%:
1.017.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - HLV1200

Hồ Ly Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - HLV1200

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901383

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901383

Giá bán: 1.565.000 VND
10%:
1.408.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901370

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901370

Giá bán: 590.000 VND
10%:
531.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901363

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901363

Giá bán: 710.000 VND
10%:
639.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901387

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901387

Giá bán: 725.000 VND
10%:
652.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901358

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901358

Giá bán: 635.000 VND
10%:
571.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901382

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901382

Giá bán: 1.580.000 VND
10%:
1.422.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901381

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901381

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901380

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901380

Giá bán: 895.000 VND
10%:
805.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901373

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901373

Giá bán: 1.140.000 VND
10%:
1.026.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901372

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901372

Giá bán: 1.605.000 VND
10%:
1.444.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901369

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901369

Giá bán: 590.000 VND
10%:
531.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901361

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901361

Giá bán: 730.000 VND
10%:
657.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901360

Mặt Trang Sức Đá Thạch Anh Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 1901360

Giá bán: 675.000 VND
10%:
607.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile