........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Bộ 12 Con Giáp

Bạn đang xem sản phẩm: Bộ 12 Con Giáp trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Thạch Anh Trắng Hộ Mệnh

Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Thạch Anh Trắng Hộ Mệnh

Giá bán: 480.000 VND
10%:
432.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Trâu Phong Thủy Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - TRAUTAV450

Trâu Phong Thủy Thạch Anh Vàng Tự Nhiên - TRAUTAV450

Giá bán: 450.000 VND
10%:
405.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy - MCG300

Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy - MCG300

Giá bán: 300.000 VND
10%:
270.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy - MCG980

Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy - MCG980

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy - MCG500

Mặt Dây Chuyền 12 Con Giáp Phong Thủy Ngọc Phỉ Thúy - MCG500

Giá bán: 500.000 VND
10%:
450.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đồng Phong Thủy - RONG430

Rồng Đồng Phong Thủy - RONG430

Giá bán: 430.000 VND
10%:
387.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800707

Ngựa Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800707

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Ngựa Phong Thủy Bạch Ngọc - BNG-1880

Ngựa Phong Thủy Bạch Ngọc - BNG-1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117RONG

Rồng Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117RONG

Giá bán: 440.000 VND
10%:
396.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gà Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117GA

Gà Phong Thủy 12 Con Giáp - 0117GA

Giá bán: 440.000 VND
10%:
396.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gà Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - GAHL980

Gà Phong Thủy Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên - GAHL980

Giá bán: 980.000 VND
10%:
882.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gà Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - GABN2180

Gà Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - GABN2180

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Gà Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - GABN1880

Gà Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - GABN1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5346

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5346

Giá bán: 580.000 VND
10%:
522.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5345

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5345

Giá bán: 580.000 VND
10%:
522.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ly 12 Con Giáp Ngọc tự nhiên Cao Cấp Mạ Vàng - BL18800

Bộ Ly 12 Con Giáp Ngọc tự nhiên Cao Cấp Mạ Vàng - BL18800

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6523

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6523

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6522

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6522

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6521

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6521

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6519

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6519

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 1119

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 1119

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6530

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6530

Giá bán: 1.480.000 VND
10%:
1.332.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5311(35908)

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 5311(35908)

Giá bán: 1.480.000 VND
10%:
1.332.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6505

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6505

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6512

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6512

Giá bán: 3.280.000 VND
10%:
2.952.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6502

Mèo Thần Tài Phong Thủy - Cao Cấp - 6502

Giá bán: 3.280.000 VND
10%:
2.952.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Khỉ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800725

Khỉ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800725

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Dê Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800703

Dê Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800703

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Lợn Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800712

Lợn Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800712

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chuột Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800706

Chuột Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800706

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thỏ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800719

Thỏ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800719

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Dê Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800702

Dê Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800702

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Khỉ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800724

Khỉ Phong Thủy Bạch Ngọc Tự Nhiên - 1800724

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705486

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705486

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705474

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705474

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705473

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1705473

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV5280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng Nằm - RCTV5280

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV4280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV5280

Rồng Ngọc Cẩm Thạch Vàng - RCTV5280

Giá bán: 5.280.000 VND
10%:
4.752.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 03260

Chó Phong Thủy - 03260

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 03270

Chó Phong Thủy - 03270

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 3378

Chó Phong Thủy - 3378

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 1752

Chó Phong Thủy - 1752

Giá bán: 3.990.000 VND
10%:
3.591.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy Đế Xoay - 0356A

Chó Phong Thủy Đế Xoay - 0356A

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy Đế Xoay - 0356B

Chó Phong Thủy Đế Xoay - 0356B

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 4845

Chó Phong Thủy - 4845

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Chó Phong Thủy - 1821

Chó Phong Thủy - 1821

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Phong Thủy Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - RĐ1380

Rồng Phong Thủy Đá Núi Lửa Obsidian Đen Tự Nhiên - RĐ1380

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Khỉ Phong Thủy - Mã Thượng Phong Hầu - KPT2900

Khỉ Phong Thủy - Mã Thượng Phong Hầu - KPT2900

Giá bán: 2.900.000 VND
10%:
2.610.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bộ Ly 12 Con Giáp Ngọc tự nhiên Cao Cấp Mạ Vàng - BL16800

Bộ Ly 12 Con Giáp Ngọc tự nhiên Cao Cấp Mạ Vàng - BL16800

Giá bán: 16.800.000 VND
10%:
15.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mèo Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 157584

Mèo Phong Thủy Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 157584

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tiền Xu Cổ Thập Đế Phong Thủy - XC105

Tiền Xu Cổ Thập Đế Phong Thủy - XC105

Giá bán: 105.000 VND
10%:
94.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile