........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Lam Ngọc (Serpentine)

Bạn đang xem sản phẩm: Lam Ngọc (Serpentine) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907532

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907532

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907531

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907531

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Lam Ngọc Phong Thủy Tự Nhiên - 1902576

Long Quy Lam Ngọc Phong Thủy Tự Nhiên - 1902576

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Lam Ngọc Phong Thủy Tự Nhiên - 1902400

Long Quy Lam Ngọc Phong Thủy Tự Nhiên - 1902400

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907501

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1907501

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1906190

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1906190

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1906163

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1906163

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1906161

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1906161

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1903083

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1903083

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1903082

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1903082

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1901957

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1901957

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1805190

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1805190

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1805191

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1805191

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1803178

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1803178

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1803179

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1803179

Giá bán: 1.800.000 VND
10%:
1.620.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - CLN110

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - CLN110

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - CLN40

Thiềm Thừ Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - CLN40

Giá bán: 400.000 VND
10%:
360.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901887

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901887

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901886

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901886

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901885

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 1901885

Giá bán: 4.800.000 VND
10%:
4.320.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1901964

Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1901964

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1901965

Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1901965

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 168917

Cây Đào Thạch Anh Hồng Trường Thọ Tự Nhiên Cao Cấp - 168917

Giá bán: 9.600.000 VND
10%:
8.640.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1705614

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1705614

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1705613

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 1705613

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - 1705612

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - 1705612

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 169388

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - 169388

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - 169384

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - 169384

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702769

Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702769

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702767

Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702767

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702770

Bảo Đao Phong Thủy Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1702770

Giá bán: 2.680.000 VND
10%:
2.412.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1600680

Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - 1600680

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1906406

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1906406

Giá bán: 9.800.000 VND
10%:
8.820.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN2800

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN2800

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1805209

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1805209

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1805211

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - 1805211

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN6800

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN6800

Giá bán: 6.800.000 VND
10%:
6.120.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN12800

Thuyền Buồm Đá Lam Ngọc Xanh Tự Nhiên - TLN12800

Giá bán: 12.800.000 VND
10%:
11.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN1380

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN1380

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN880

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN880

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN880

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN880

Giá bán: 880.000 VND
10%:
792.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN1880

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN2880

Sư Tử Lam Ngọc Tự Nhiên - STLN2880

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN1880

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN1880

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN2880

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN2880

Giá bán: 2.880.000 VND
10%:
2.592.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN3880

Kỳ Lân Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - KLLN3880

Giá bán: 3.880.000 VND
10%:
3.492.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN56

Rồng Đá Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN56

Giá bán: 560.000 VND
10%:
504.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN156

Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN156

Giá bán: 1.560.000 VND
10%:
1.404.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN196

Rồng Lam Ngọc Tự Nhiên Phong Thủy - RLN196

Giá bán: 1.960.000 VND
10%:
1.764.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Lam Ngọc Tự Nhiên - LQLN - 3120

Long Quy Lam Ngọc Tự Nhiên - LQLN - 3120

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Lam Ngọc Tự Nhiên - LQLN - 680

Long Quy Lam Ngọc Tự Nhiên - LQLN - 680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Long Quy Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - LQT3200

Long Quy Tháp Văn Xương Lam Ngọc Tự Nhiên - LQT3200

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile