........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Tượng Phật Di Lặc

Bạn đang xem sản phẩm: Tượng Phật Di Lặc trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Giá bán: 88.800.000 VND
10%:
79.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168693

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168693

Giá bán: 4.180.000 VND
10%:
3.762.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168695

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168695

Giá bán: 6.300.000 VND
10%:
5.670.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168696

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168696

Giá bán: 4.095.000 VND
10%:
3.685.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168694

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168694

Giá bán: 7.140.000 VND
10%:
6.426.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - TPDH2268

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - TPDH2268

Giá bán: 2.268.000 VND
10%:
2.041.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168650

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Hồng Tự Nhiên - 168650

Giá bán: 1.535.000 VND
10%:
1.381.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157576

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157576

Giá bán: 7.800.000 VND
10%:
7.020.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157577

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 157577

Giá bán: 7.500.000 VND
10%:
6.750.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168861

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím Tự Nhiên - 168861

Giá bán: 4.100.000 VND
10%:
3.690.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh - 1700100

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh - 1700100

Giá bán: 5.600.000 VND
10%:
5.040.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh - 1601050

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh - 1601050

Giá bán: 5.950.000 VND
10%:
5.355.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906127

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906127

Giá bán: 3.120.000 VND
10%:
2.808.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906128

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906128

Giá bán: 2.520.000 VND
10%:
2.268.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906129

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906129

Giá bán: 2.520.000 VND
10%:
2.268.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906130

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906130

Giá bán: 3.960.000 VND
10%:
3.564.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906131

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1906131

Giá bán: 3.168.000 VND
10%:
2.851.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 150237

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 150237

Giá bán: 4.270.000 VND
10%:
3.843.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901857

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901857

Giá bán: 3.960.000 VND
10%:
3.564.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901853

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901853

Giá bán: 4.320.000 VND
10%:
3.888.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901854

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901854

Giá bán: 3.170.000 VND
10%:
2.853.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901855

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901855

Giá bán: 2.640.000 VND
10%:
2.376.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1702110

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1702110

Giá bán: 7.175.000 VND
10%:
6.457.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901856

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Xanh Tự Nhiên - 1901856

Giá bán: 2.740.000 VND
10%:
2.466.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Bạch Ngọc Tự Nhiên - 133850 - 2.24 kg

Tượng Phật Di Lặc Bạch Ngọc Tự Nhiên - 133850 - 2.24 kg

Giá bán: 6.500.000 VND
10%:
5.850.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Bạch Ngọc Tự Nhiên - 133848 - 2.42 kg

Tượng Phật Di Lặc Bạch Ngọc Tự Nhiên - 133848 - 2.42 kg

Giá bán: 7.020.000 VND
10%:
6.318.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Trắng - 1600325

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Trắng - 1600325

Giá bán: 4.700.000 VND
10%:
4.230.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím - 157578

Tượng Phật Di Lặc Đá Thạch Anh Tím - 157578

Giá bán: 3.400.000 VND
10%:
3.060.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01304

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01304

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy  - 01379

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01379

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0665

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0665

Giá bán: 2.480.000 VND
10%:
2.232.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1840

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1840

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40173

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40173

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3031X

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3031X

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Vàng - 3031V

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Vàng - 3031V

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0135

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 0135

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3034X

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy Xanh - 3034X

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc - 01332

Tượng Phật Di Lặc - 01332

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40134

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40134

Giá bán: 2.800.000 VND
10%:
2.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Di Lặc Phong Thủy - 40135

Phật Di Lặc Phong Thủy - 40135

Giá bán: 2.600.000 VND
10%:
2.340.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40131

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 40131

Giá bán: 1.980.000 VND
10%:
1.782.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - DLĐ1600

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - DLĐ1600

Giá bán: 1.600.000 VND
10%:
1.440.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01136

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 01136

Giá bán: 1.000.000 VND
10%:
900.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc - 3034 - Vàng

Tượng Phật Di Lặc - 3034 - Vàng

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1815V

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1815V

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1825V

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1825V

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1825X

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1825X

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1815

Tượng Phật Di Lặc Phong Thủy - 1815

Giá bán: 3.200.000 VND
10%:
2.880.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1800726

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Cẩm Thạch Vàng Tự Nhiên - 1800726

Giá bán: 10.800.000 VND
10%:
9.720.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168557

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Vàng Tự Nhiên Cao Cấp - 168557

Giá bán: 7.300.000 VND
10%:
6.570.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16379

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16379

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16380

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Hoàng Long Tự Nhiên Cao Cấp - 16380

Giá bán: 2.280.000 VND
10%:
2.052.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile