........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Ngọc Bích ( Nephrite )

Bạn đang xem sản phẩm: Ngọc Bích ( Nephrite ) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Bích - Nephrite - TTNB3800

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Bích - Nephrite - TTNB3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Bích - VTNB3800

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Bích - VTNB3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903212

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903212

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903211

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903211

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903207

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903207

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903202

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903202

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903198

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903198

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903195

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903195

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903193

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903193

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903191

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903191

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903189

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903189

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903188

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903188

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903210

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903210

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903209

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903209

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903208

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903208

Giá bán: 5.190.000 VND
10%:
4.671.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903200

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903200

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903199

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903199

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903197

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903197

Giá bán: 3.290.000 VND
10%:
2.961.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903194

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903194

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903190

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903190

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903187

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1903187

Giá bán: 2.690.000 VND
10%:
2.421.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901679

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901679

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901669

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901669

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901667

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901667

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901697

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901697

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901694

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901694

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901688

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901688

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901677

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901677

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901676

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901676

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901682

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901682

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901680

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901680

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901670

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901670

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901664

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901664

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901675

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901675

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901674

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901674

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901673

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901673

Giá bán: 660.000 VND
10%:
594.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902066

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902066

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902065

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902065

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902064

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902064

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902063

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902063

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902062

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902062

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902071

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902071

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902069

Vòng Đá Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1902069

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901699

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901699

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901698

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901698

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901695

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901695

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901693

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901693

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901692

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901692

Giá bán: 1.060.000 VND
10%:
954.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901690

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901690

Giá bán: 860.000 VND
10%:
774.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901684

Hồ Ly Ngọc Bích Tự Nhiên Cao Cấp - 1901684

Giá bán: 1.260.000 VND
10%:
1.134.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile