........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Vòng Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Vòng Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Giá bán: 30.900.000 VND
10%:
27.810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Giá bán: 29.900.000 VND
10%:
26.910.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT850

Giá bán: 850.000 VND
10%:
765.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT4280

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - BCT4280

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - BCT4280

Giá bán: 4.280.000 VND
10%:
3.852.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Vàng Chiêu Tài 9999 - CT3900

Charm Vàng Chiêu Tài 9999 - CT3900

Giá bán: 3.900.000 VND
10%:
3.510.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT1890

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT1890

Giá bán: 1.890.000 VND
10%:
1.701.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT2000

Charm Bi Vàng Chiêu Tài 9999 - CT2000

Giá bán: 2.000.000 VND
10%:
1.800.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006072

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006072

Giá bán: 3.588.000 VND
10%:
3.229.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006071

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006071

Giá bán: 2.920.000 VND
10%:
2.628.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006070

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006070

Giá bán: 2.340.000 VND
10%:
2.106.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006069

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006069

Giá bán: 3.358.000 VND
10%:
3.022.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006068

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006068

Giá bán: 3.180.000 VND
10%:
2.862.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006067

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006067

Giá bán: 13.265.000 VND
10%:
11.938.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006066

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006066

Giá bán: 10.258.000 VND
10%:
9.232.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006065

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006065

Giá bán: 10.535.000 VND
10%:
9.481.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006064

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006064

Giá bán: 7.580.000 VND
10%:
6.822.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006062

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006062

Giá bán: 2.705.000 VND
10%:
2.434.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006061

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006061

Giá bán: 2.765.000 VND
10%:
2.488.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006060

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006060

Giá bán: 2.115.000 VND
10%:
1.903.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006059

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006059

Giá bán: 2.798.000 VND
10%:
2.518.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006058

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006058

Giá bán: 2.450.000 VND
10%:
2.205.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006057

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006057

Giá bán: 2.878.000 VND
10%:
2.590.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006056

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006056

Giá bán: 3.500.000 VND
10%:
3.150.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006055

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006055

Giá bán: 3.178.000 VND
10%:
2.860.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006054

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006054

Giá bán: 9.340.000 VND
10%:
8.406.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006053

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006053

Giá bán: 7.666.000 VND
10%:
6.899.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006052

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006052

Giá bán: 9.150.000 VND
10%:
8.235.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006051

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006051

Giá bán: 3.218.000 VND
10%:
2.896.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006050

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006050

Giá bán: 4.975.000 VND
10%:
4.477.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006049

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006049

Giá bán: 3.590.000 VND
10%:
3.231.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006048

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006048

Giá bán: 5.736.000 VND
10%:
5.162.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006047

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006047

Giá bán: 5.668.000 VND
10%:
5.101.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006046

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006046

Giá bán: 4.565.000 VND
10%:
4.108.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006045

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006045

Giá bán: 5.670.000 VND
10%:
5.103.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006043

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006043

Giá bán: 5.010.000 VND
10%:
4.509.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006044

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006044

Giá bán: 2.785.000 VND
10%:
2.506.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006042

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006042

Giá bán: 5.025.000 VND
10%:
4.522.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006063

Vòng Đá Thạch Anh Tóc Đỏ Đồng Trục Tự Nhiên Cao Cấp - 2006063

Giá bán: 9.505.000 VND
10%:
8.554.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Bi Vàng Khắc Máy 9999 - KM680

Charm Bi Vàng Khắc Máy 9999 - KM680

Giá bán: 680.000 VND
10%:
612.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Mini - M1280

Giá bán: 1.280.000 VND
10%:
1.152.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Charm Tỳ Hưu Vàng 9999 - Size Trung - T5000

Giá bán: 5.000.000 VND
10%:
4.500.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006038

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006038

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006036

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006036

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006035

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006035

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006034

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006034

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006033

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006033

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006032

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006032

Giá bán: 1.880.000 VND
10%:
1.692.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006037

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006037

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006031

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006031

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006030

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006030

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006029

Vòng Tay Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 2006029

Giá bán: 2.180.000 VND
10%:
1.962.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile