........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Đá Thanh Kim Xanh Dương (Lapis Lazuli)

Bạn đang xem sản phẩm: Đá Thanh Kim Xanh Dương (Lapis Lazuli) trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903430

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903430

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903429

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903429

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903428

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903428

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903426

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903426

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903422

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903422

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903427

Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903427

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903424

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903424

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903423

Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903423

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903425

Vòng Đá Thanh Kim(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903425

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903421

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1903421

Giá bán: 1.100.000 VND
10%:
990.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - VIP900

Vòng Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - VIP900

Giá bán: 900.000 VND
10%:
810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700996

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700996

Giá bán: 10.008.000 VND
10%:
9.007.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 152264

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 152264

Giá bán: 6.624.000 VND
10%:
5.961.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 152273

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 152273

Giá bán: 1.656.000 VND
10%:
1.490.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700183

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700183

Giá bán: 1.104.000 VND
10%:
993.600 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700177

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1700177

Giá bán: 7.740.000 VND
10%:
6.966.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705063

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705063

Giá bán: 9.720.000 VND
10%:
8.748.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705062

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705062

Giá bán: 8.640.000 VND
10%:
7.776.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705061

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705061

Giá bán: 19.440.000 VND
10%:
17.496.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 153997

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 153997

Giá bán: 6.768.000 VND
10%:
6.091.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 154000

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 154000

Giá bán: 1.368.000 VND
10%:
1.231.200 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 16211

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 16211

Giá bán: 5.616.000 VND
10%:
5.054.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 153998

Quả Cầu Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 153998

Giá bán: 2.016.000 VND
10%:
1.814.400 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Kim Tự Tháp Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705130

Kim Tự Tháp Đá Thanh Kim (Lapis Lazuli) Tự Nhiên Cao Cấp - 1705130

Giá bán: 4.255.000 VND
10%:
3.829.500 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - H11217

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - H11217

Giá bán: 1.380.000 VND
10%:
1.242.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Cổ Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - 154059

Vòng Cổ Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - 154059

Giá bán: 1.180.000 VND
10%:
1.062.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Cổ Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - 1701834

Vòng Cổ Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - 1701834

Giá bán: 1.180.000 VND
10%:
1.062.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP2600 - 18ly

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP2600 - 18ly

Giá bán: 2.600.000 VND
10%:
2.340.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP1600 - 12ly

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP1600 - 12ly

Giá bán: 1.600.000 VND
10%:
1.440.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP1200 - 10ly

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP1200 - 10ly

Giá bán: 1.200.000 VND
10%:
1.080.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP800 - 8ly

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP800 - 8ly

Giá bán: 800.000 VND
10%:
720.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP600 - 6ly

Vòng Đá Thanh Kim Tự Nhiên(Lapis Lazuli) - VLP600 - 6ly

Giá bán: 600.000 VND
10%:
540.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile