........................

 
 

Danh mục sản phẩm

 

Đá Quý - Đá Phong Thủy

Bạn đang xem sản phẩm: Đá Quý - Đá Phong Thủy trên toàn hệ thống cửa hàng. Bạn nên:
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Bích - Nephrite - TTNB3800

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Bích - Nephrite - TTNB3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Bích - VTNB3800

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Bích - VTNB3800

Giá bán: 3.800.000 VND
10%:
3.420.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Nhẫn Đá Thạch Anh Mắt Hổ Vàng Tự Nhiên - NMH550

Giá bán: 550.000 VND
10%:
495.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Thạch Anh Xanh Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Xanh Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Thạch Anh Trắng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Trắng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Thạch Anh Hồng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Đá Thạch Anh Hồng Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 200k/Kg

Giá bán: 200.000 VND
10%:
180.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Đá Thạch Anh Tím Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 250k/Kg

Đá Thạch Anh Tím Vụn Tự Nhiên Cao Cấp - 250k/Kg

Giá bán: 250.000 VND
10%:
225.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Đá RuBy Đỏ -1901702

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Đá RuBy Đỏ -1901702

Giá bán: 6.100.000 VND
10%:
5.490.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Đá RuBy Đỏ Tự Nhiên - 1901713

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Đá RuBy Đỏ Tự Nhiên - 1901713

Giá bán: 7.080.000 VND
10%:
6.372.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Đá RuBy Đỏ - 1901712

Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Đá RuBy Đỏ - 1901712

Giá bán: 6.280.000 VND
10%:
5.652.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - VIP - 1802351

Mặt Dây Chuyền Phật Bà Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - VIP - 1802351

Giá bán: 22.800.000 VND
10%:
20.520.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146236

Giá bán: 30.900.000 VND
10%:
27.810.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Vòng Hổ Phách Bản Hẹ Tự Nhiên - 146234

Giá bán: 29.900.000 VND
10%:
26.910.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy - DTCPT3600

Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy - DTCPT3600

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy - VTPT3600

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Ngọc Phỉ Thúy - VTPT3600

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Phỉ Thúy - TTPT3600

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Phỉ Thúy - TTPT3600

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Ngọc Phỉ Thúy - BĐPT3600

Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Ngọc Phỉ Thúy - BĐPT3600

Giá bán: 3.600.000 VND
10%:
3.240.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Rồng Ngọc Phỉ Thúy Phong Thủy Tự Nhiên - 1901090

Giá bán: 18.800.000 VND
10%:
16.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Tỳ Hưu Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1901054

Giá bán: 55.800.000 VND
10%:
50.220.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giỏ Hoa Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên Cao Cấp - 1906033

Giá bán: 38.800.000 VND
10%:
34.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Tượng Phật Di Lặc Ngọc Phỉ Thúy Tự Nhiên - 1906032

Giá bán: 88.800.000 VND
10%:
79.920.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Mã Não Vàng - BDMV350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Mã Não Vàng - BDMV350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Mã Não Vàng - VTMT350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Mã Não Vàng - VTMT350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Chu Sa - BDCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Dậu) - Bất Động Minh Vương Chu Sa - BDCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Chu Sa - VTCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Mão) - Văn Thù Bồ Tát Chu Sa - VTCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tuất, Tuổi Hợi) - Phật A Di Đà Chu Sa - ADCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tuất, Tuổi Hợi) - Phật A Di Đà Chu Sa - ADCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Chu Sa - DTCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Ngọ) - Đại Thế Chí Bồ Tát Chu Sa - DTCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Thìn, Tuổi Tỵ) - Phổ Hiền Bồ Tát Chu Sa - PHCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Thìn, Tuổi Tỵ) - Phổ Hiền Bồ Tát Chu Sa - PHCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Chu Sa - TTCS350

Phật Bản Mệnh (Tuổi Tý) - Thiên Thủ Thiên Nhãn Chu Sa - TTCS350

Giá bán: 350.000 VND
10%:
315.000 VND
Còn:
4/15/2020 11:00:00 PM
Mua ngay
     
Quy Trình Thỉnh Vật Phẩm - Trì Chú Tại Chùa PHÚC KHÁNH HÀ NỘI và Chùa VĨNH NGHIÊM TP. HỒ CHÍ MINH Theo Thông Tin Gia Chủ
Gia Chủ Tự Tay Khai Quang(Mở Mắt) Tại Nhà - Hoàn Toàn Miễn Phí - Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm
Sản Phẩm Nhập Khẩu Được Cấp Giấy Chứng Nhận Tại Trung tâm Nghiên cứu - Kiểm định Đá quý tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Vật Phẩm Phong Thủy, Đá Phong Thủy và Trang Sức Đá Quý Tư Vấn Hợp Mệnh và Cách Sử Dụng Cho Khách Hàng Tư Vấn - Chọn Mẫu - Chế Tác Đá Quý Cho Khách Hàng Theo Catalog Bằng Công Nghệ Sáp Đúc Lên Hóa Đơn Mua Hàng và Lấy Thông Tin Khách Hàng Vật Phẩm Được Bịt Mắt- Trùm Nhung Đỏ. Sư Thầy Chùa Phúc Khánh Trì Chú Trên Điện Tam Bảo Theo Thông Tin Cùa Gia Chủ Gia Chủ Công Đức Tùy Tâm Cho Nhà Chua Và Thỉnh Vật Phẩm Từ Chùa Về Tự Tay Tháo Duy Băng Đỏ Mở Mắt - Khai Quang Linh Vật (Rất linh nghiệm)
Quý khách nhận được sản phẩm nhưng không vừa ý - Không hài lòng về sản phẩm và chất lượng phục vụ. Gọi ngay 0914.666.284
 
Nội Dung Đã Được Đăng Ký Giữ Bản Quyền DMCA ®​


CỬA HÀNG PHONG THỦY VÀ ĐỜI SỐNG
Showroom 1: 350 Xã Đàn (Kim Liên Mới) - Đống Đa - Hà Nội
Showroom 2: 156 Đường 3 Tháng 2 - Phường 12 - Quận 10 - TP.HCM 
Mã số thuế: 0106178748. (Đăng ký lần đầu: ngày 20 tháng 5 năm 2010)
Điện thoại: 028.66.535.888/0914.666.284 - Mrs.Trang - email: phongthuyvadoisong@gmail.com


 
     Phiên bản Mobile